Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang

Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang

Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang

Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang

Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang
Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang
DANH MỤC SẢN PHẨM
QUẢNG CÁO

Hình ảnh tưới phun bù áp cho 18ha cây dừa tại Kiên Giang

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop